Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafik_servis

Giriş
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

OKUL SERVİS ARAÇ YÖNETMELİĞİ

 
 
         Okul Servis Araçları Yönetmeliği; zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmak,
          
OKUL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR
 1- Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif  bir kuşak bulundurulmalı,
 2- Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalı,
 3-  Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalı,
 4- Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya  sürücüleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde olmalı,
 5- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalı,
 6- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından küçük olmalı, (oniki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır,
 7- Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalı,
8- Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalı,
 9- Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalı,
 
OKUL SERVİS SÜRÜCÜLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
          
 1- Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,
2- Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,
3-  Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,
4-  Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,
5-  Şürücüler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
6-  Şürücüler, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
7-  Sürücüler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik  Belgesi“ “SRC” ne sahip olmak, zorundadırlar.