Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafik_arac_tescil

Giriş
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak, araç tescil, sürücü belgesi, yeşil kart işlemleri, akan trafiği denetleme ve diğer konularda işlemleri vardır.
 
Vatandaşlarımız araç tescil işlemleri ve sürücü belgeleri verilmesi konusunda sabah müracaat eden vatandaşlarımızın işlemleri öğleden sonra tamamlanmaktadır.
 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
 
*       Faturalı Araçların Tescil İşlemleri (Yeni Kayıt)
*       Trafik Şahadetnameli Araçların Tescil İşlemleri
*       İlimize Nakil Gelecek Araçların (Kendi Adına)Tescil İşlemi
*       Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemi
*       İlimize Kayıtlı (15 Plakalı) Araçların Satış Ve Devirlerde Araçların Tescil İşlemleri
*       Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak Devir İşlemler
*       Araçlarda Lpg Dönüşümünün İşlenmesi İşlemleri
*       Lpg Söktürülmesi İşlemleri
*       Tadilat
*       Zayiinden Trafik Ve Tescil Belgesi Çıkarmak İçin İstenen Belgeler
*       Unvan Değişikliğinde Yapılacak İşlemler
*       Takagrof Taktırma Ve İşletme
*       Zayiinden Plaka Çıkartılması
*       Araçların Trafikten Çekilmesi
*       Hurda İşlemlerinde İstenen Belgeler
*       Aktarma İşlemleri
 
 
FATURALI ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ (Yeni Kayıt)                                     
Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
Uygunluk belgesi.
Özel Tüketim vergisi makbuzu.
Trafik sigortası.
Şoförler odasından Yeni kayıt dosyası.
Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti
 
Özel Tüketim Vergisi Makbuzu
Karayolları Taşıt Muayene İstasyonunca yapılmış motor ve şase tespiti
Gümrük Vezne Alındı Makbuzu
Şoförler Odası Satış Bürosundan Dosya
Trafik sigortasının Aslı ve fotokopisi
Teknik Belge
 
Sakınca yazısı (İlgili Trafik Şubesinden).
Vergi İlişik kesme belgesi.
Trafik sigortası (alıcı adına).
Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
Şoförler odasından araç nakil dosyası
 
KENDİ ADINA NAKİL OLAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ                                     
Sakınca yazısı (İlgili Trafik Şubesinden).
Vergi İlişik kesme belgesi.
İkametgah belgesi.
Trafik sigortasının Aslı
Eski tescil, trafik belgesi ve plakalar.
Şoförler odasından nakil dosyası.
 
Noter Satış Senedi
İlişik Kesme Belgesi(Vergi Dairesinden)
Trafik Sigortası(Alıcısı adına olması Zorunludur.)
Şoförler odasından Devir Dosyası
Fenni Muayene(Muayenesi Geçenler)
Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Odası kayıt sureti
 
VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK DEVİR İŞLEMLER                              
Veraset İlamı Alınacak(İlgili Mahkemeden)
Veraset İntikal yönünden varislerin Adına Kaydının Yapılmasında Sakınca Yoktur Yazısı.(İlgili Vergi Dairesinden).
Araç İlişik Kesme Belgesi(İlgili Vergi Dairesinden)
Araç Tescil Dosyası Alınacak (Şoförler Odası Evrak Satış Bürosundan)
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜNÜN İŞLENMESİ İŞLEMLERİ                                
Montajı yapan firmaca verilen fatura.
Montaj tespit raporu (Firma adına yetkili muhendis tarafından düzenlenip, onaylanmış olan.)
Muayene Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi.
Karayolları muayene istasyonundan L.P.G.'li olduğuna dair tespit yaptırılır.
 
LPG SÖKTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ                                                                       
LPG Sisteminin söküldüğüne dair Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı teknik bölge.
Karayolları Muayene istasyonundan LPG'nin söktürüldüğüne dair tespit yaptırılacak.
 
TADİLAT                                                                                                             
Dilekçe.Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylı teknik belge.
Karayolları Araç Muayene istasyonundan tespiti.
Vergi Dairesinden teknik değişiklikle ilgili belge.
Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi.
Eski Trafik ve Tescil belgesi değişecek.
 
Şahsın Dilekçesi
Trafik ve Tescil Belgesi.
Muayenesi Olmayanlar, Karayolları Fenni Muayene İstasyonunda  fenni muayene yaptıracak
Çalıntı ise bu konuda mahalli karakola yapılan müracaat sureti.
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER                                               
Dilekçe.
Ticaret Sicil Gazetesi (Yeni Şirket Adına)
İmza Sirküleri
Oda Sicil Kaydı (Yeni Şirket Adına)
Bir Adet Yeni Ünvan'a Göre Doldurulmuş Tespit Formu
Vergi Dairesince Yeni Ünvan'a Göre Verilen Belge
Yeni Tescil Belgesi Doldurulacak
 
TAKAGROF TAKTIRMA VE İŞLETME                                                                  
Dilekçe.
Takagrof Faturası
Karayolları Tespiti
Tescil Belgesi Değişecek
 
ZAYİİNDEN PLAKA ÇIKARTILMASI                                                                     
Plakanın çalınması durumunda mıntıka Karakolunca düzenlenen müracaat tutanağı
Plakanın kaybolması halinde dilekçe
Aracın Tescil ve Trafik Belgeleri
Araç Sahibi veya Kanuni Temsilcisinin müracaatı
 
ARAÇLARIN TRAFİKTEN ÇEKİLMESİ                                                                   
Dilekçe.
Vergi ilişiği kesildiğine dair belge.
Trafik belgesi, Tescil belgesi, Tescil plakaları.
2 adet Trf. 1.Müracaat formu
 
HURDA İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER                                                      
İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden).
Araç sahibi veya kanuni vekilince dilekçe.
İki adet tespit formu.
Ekonomik ömrünü tamamlamış olması (10 yaşından büyük olması)
Ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar için, (10 yaşını doldurmayanlar.) Kaza raporu, Yangın tutanağı.
Araca ait eski ruhsatlar ve Plakalar.
 
AKTARMA İŞLEMLERİ                                                                                        
Şoförler odasından 2 adet dosya.
Her iki aracın karayolları muayene istasyon amirliğinde tespii yaptırılarak Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir