Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Bilişim yoluyla Dolandırıcılık olaylarına DİKKAT
20.03.2013  
 
Ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de vatandaşlarımızı genellikle cep telefonu ile arayarak kendilerini kamu görevlisi (Başkomiser, Emniyet Amiri, Savcı, Yüzbaşı, vs.) olarak tanıtıp cep telefonlarının veya kredi kartlarının kopyalandığı, terör örgütlerince kullanıldığı yada GSM Şirketleri veya içecek firmaları tarafından düzenlenen kampanyalar sonucunda hediye kazandıkları ve bu hediyelerini alabilmek için kontör göndermeleri gerektiğini beyan edip, kontör talep etmek suretiyle meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi yönünde Emniyet Müdürlüğümüzce zaman zaman çalışmalar yapılmıştır.
 01.04.2010 tarihinden itibaren GSM Şirketlerince kontör yerine para kullanılmaya başlanılması ile birlikte dolandırıcıların kontör dolandırıcılığı olaylarında kullanılan yöntemlerle vatandaşlarımızdan internet, banka ve ATM cihazları vasıtasıyla para talep edilmek suretiyle dolandırıcılık olayına doğru yöneldiği tespit edilmiştir.
 Son günlerde İl Emniyet Müdürlüğü birimlerine yapılan müracaatlar değerlendirildiğinde;  hedef olarak seçilen kesimin genellikle kamu personeli olduğu görülmektedir. Kendisinin Cumhuriyet Savcılığından ya da Emniyetten aradığını beyan ederek tanıtan dolandırıcı, müştekilerin kimlik bilgilerinin,  telefon sim kartlarının kopyalandığını, faillerin yakalanması için son aşamada olduklarını ancak yapılan harcamalarla ilgili müştekinin aklanabilmesi için para havalesi yapması gerektiğini beyan ederek banka ATM cihazlarını kullanmak suretiyle verdiği Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına havale yapılmasını istemekte, havale yapıldıktan kısa bir süre sonra da para çekilerek faillerin tespiti mümkün olamamaktadır. Dolandırıcılıların beyanları doğrultusunda havale işlemi yapılmaya başlandığında kişilerin banka hesaplarındaki para miktarı ve kredi miktarı bitene kadar bu işlem devam etmekte, maddi açıdan müştekilerin zararları yüksek meblağlara kadar çıkmaktadır. Bu sebeple bu tür suçlarla mücadelede suçun oluşmadan önlenmesi daha da önem arz etmektedir.  
Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesinin yanında, hedef olarak seçilen kamu personelinin bilgilendirilmesinin suçun önlenmesi açısından fayda sağlayacağı değerlendirildiğinden tüm resmi kurum ve kuruluş personeli ile sivil toplum örgütü mensuplarının bilinçlendirerek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapacakları çalışmalar vatandaşlarımıza olumlu örnek oluşturacaktır.  
 Bu sebeple vatandaşlarımızın maddi ve manevi yönden zarar görmemeleri için bu tip bir taleple karşılaştıklarında, zaman geçirmeden Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurulması, suçun önlenmesinde ve suçluların yakalanmasında birinci dereceden önem arzetmektedir.